Inger Marie Beck

  • Født: 15. desember 1953
  • Død: 26. september 2019

Til minne om vår alles kjæreste "Vesla", Inger Marie Beck

Vår alles kjæreste "Vesla", Inger Marie Beck, døde fra oss på Palliativ avdeling, Røde Kors sykehjem i Bergen. De varmeste hilsener til dem som deltok på seremonien og gjorde denne minneverdig. - André og Kjell Arne Denne minnesiden er et sted hvor du og dere kan dele de fineste tanker og minner, bønner og beste ønsker til Inger Marie Beck. Her kan du også gi en minnegave til den nøye utvalgte "Stiftelsen Effekt", under "Gi en minnegave". Du og dere kan også vippse minnegaven til "Inger Marie Becks minnefond" med vipps-nummer 578310. Det vil også være mulighet å gi donasjon i kirken. Om du leser minneordene på minnesiden fra Mac eller Android viser det seg at det er litt overlapp mellom noen av innleggene, men dette er på ingen måte et hinder for deg som ønsker å legge inn et minneord. Det jobbes med saken. Mer informasjon om Stiftelsen Effekt: "Stiftelsen Effekt samler inn midler til verdens mest effektive bistandsorganisasjoner. Organisasjonene er valgt ut etter strenge kriterier for å levere best mulig hjelp, til flest mulig mennesker, for minst mulig penger. Det gjør at du som giver kan føle deg trygg på hva pengene dine går til, og at ditt bidrag brukes effektivt. Organisasjonene vi anbefaler jobber i hovedsak med helsearbeid i utviklingsland, som utdeling av myggnettinger mot malaria, medisiner mot innvollsormer og vitamintilskudd i matvarer." - Anders Stråbø Normann, Daglig leder, Stiftelsen Effekt Mer informasjon kommer senere. André, 05.10.2019, 12.20

Til minne om vår alles kjæreste "Vesla", Inger Marie Beck

Vår alles kjæreste "Vesla", Inger Marie Beck, døde fra oss på Palliativ avdeling, Røde Kors sykehjem i Bergen. De varmeste hilsener til dem som deltok på seremonien og gjorde denne minneverdig. - André og Kjell Arne Denne minnesiden er et sted hvor du og dere kan dele de fineste tanker og minner, bønner og beste ønsker til Inger Marie Beck. Her kan du også gi en minnegave til den nøye utvalgte "Stiftelsen Effekt", under "Gi en minnegave". Du og dere kan også vippse minnegaven til "Inger Marie Becks minnefond" med vipps-nummer 578310. Det vil også være mulighet å gi donasjon i kirken. Om du leser minneordene på minnesiden fra Mac eller Android viser det seg at det er litt overlapp mellom noen av innleggene, men dette er på ingen måte et hinder for deg som ønsker å legge inn et minneord. Det jobbes med saken. Mer informasjon om Stiftelsen Effekt: "Stiftelsen Effekt samler inn midler til verdens mest effektive bistandsorganisasjoner. Organisasjonene er valgt ut etter strenge kriterier for å levere best mulig hjelp, til flest mulig mennesker, for minst mulig penger. Det gjør at du som giver kan føle deg trygg på hva pengene dine går til, og at ditt bidrag brukes effektivt. Organisasjonene vi anbefaler jobber i hovedsak med helsearbeid i utviklingsland, som utdeling av myggnettinger mot malaria, medisiner mot innvollsormer og vitamintilskudd i matvarer." - Anders Stråbø Normann, Daglig leder, Stiftelsen Effekt Mer informasjon kommer senere. André, 05.10.2019, 12.20

Bestill blomster

Gi en minnegave